Ostatnie realizacje


Hotel Krynica - Krynica-Zdr?j

Cel wdro?enia:
⇒  uatrakcyjnienie formy komunikacji z klientem,
⇒  reklama w?asnych us?ug - cross seling,
⇒  informacja o atrakcjach turystycznych regionu,
⇒  podniesienie wizerunku obiektu.
Wykonane wdro?enie:
⇒  monta? standu multimedialnego z dotykowym ekranem,
⇒  projekt wst?pnej interaktywnej prezentacji obiektu,
⇒  instalacja i konfiguracja oprogramowania DS.
   

Zobacz galeri?

Fundacja Genera? El?biety Zawackej - Toru?

Wykonane wdro?enie:
⇒  monta? standu multimedialnego z ekranem 42".
   

Zobacz galeri?


Sanatorium Uzdrowiskowe "Zgoda" - Krynica

Cel wdro?enia:
⇒  uatrakcyjnienie formy komunikacji z klientem,
⇒  reklama w?asnych us?ug - cross seling,
⇒  prezentacja prognozy pogody,
⇒  informacja o atrakcjach turystycznych regionu,
⇒  usprawnienie pracy recepcji,
⇒  podniesienie wizerunku obiektu.

Wykonane wdro?enie:
⇒  monta? standu multimedialnego z dotykowym
ekranem,
⇒  stworzenie interaktywnej prezentacji obiektu,
⇒  instalacja i konfiguracja oprogramowania DS.
   

Zobacz galeri?

Sanatorium Uzdrowiskowe "Nida-Zdr?j" - Busko

Cel wdro?enia:
 uatrakcyjnienie formy komunikacji z klientem,
⇒  reklama w?asnych us?ug - cross seling,
⇒  prezentacja prognozy pogody,
⇒  informacja o atrakcjach turystycznych regionu,
⇒  podniesienie wizerunku obiektu.

Wykonane wdro?enie:
⇒  monta? standu multimedialnego z dotykowym ekranem,
⇒  stworzenie interaktywnej prezentacji obiektu,
⇒  instalacja i konfiguracja oprogramowania DS.
   

Zobacz galeri?

Sanatorium "Jubilat" - Wis?a

Cel wdro?enia:
⇒  uatrakcyjnienie formy komunikacji z klientem,
⇒  prezentowanie aktualnych ofert specjalnych,
⇒  reklama w?asnych us?ug - cross seling,
⇒  prezentacja prognozy pogody,
⇒  informacja o rozkadach jazdy pks i pkp,
⇒  informacja o atrakcjach turystycznych regionu,
⇒  interaktywny plan miasta,
⇒  aktualne informacje o wydarzeniach kulturalnych
w Wi?le,
⇒  podniesienie wizerunku obiektu.

Wykonane wdro?enie:
⇒  monta? standu multimedialnego z dotykowym
ekranem,
⇒  stworzenie interaktywnej prezentacji obiektu,
⇒  instalacja i konfiguracja oprogramowania DS.
   

Zobacz galeri?

Sanatorium "??czno??" - Ciechocinek

Cel wdro?enia:
⇒  uatrakcyjnienie formy komunikacji z klientem,
⇒  reklama w?asnych us?ug - cross seling,
⇒  prezentacja prognozy pogody,
⇒  informacja o atrakcjach turystycznych regionu,
⇒  podniesienie wizerunku obiektu.

Wykonane wdro?enie:
⇒  monta? standu multimedialnego z dotykowym
ekranem,
⇒  stworzenie interaktywnej prezentacji obiektu,
⇒  instalacja i konfiguracja oprogramowania DS.
   

Zobacz galeri?


Centrym Wypoczynku i Rekraecji Rysy
Bukowina Tatrza?ska

Cel wdro?enia:
⇒  uatrakcyjnienie formy komunikacji z klientem,
⇒  reklama w?asnych us?ug - cross seling,
⇒  prezentacja prognozy pogody,
⇒  informacja o atrakcjach turystycznych regionu,
⇒  podniesienie wizerunku obiektu.


Wykonane wdro?enie:
⇒  monta? standu multimedialnego z dotykowym
ekranem,
⇒  stworzenie interaktywnej prezentacji obiektu,
⇒  instalacja i konfiguracja oprogramowania DS.
   

Zobacz galeri?

Museum Ancient Nessebar - Nessebar Bu?garia

Cel wdro?enia:
⇒   stworzenie przewodnika multimedialnego po muzeum.

Wykonane wdro?enie:
⇒  monta? standu multimedialnego z ekranem 42 cali,
⇒  wykonanie prezentacji z materia??w powierzonych.
   

Zobacz galeri?


Hotel Klimek Spa - Muszyna

Cel wdro?enia:
⇒  uatrakcyjnienie formy komunikacji z klientem,
⇒  informacja o bogatej ofercie obiektu,
⇒  reklama w?asnych us?ug - cross seling,
⇒  menu restauracji,
⇒  informacja o atrakcjach turystycznych regionu,
⇒  podniesienie wizerunku obiektu.

Wykonane wdro?enie:
⇒  monta? standu multimedialnego z dotykowym
ekranem,
⇒  stworzenie interaktywnej prezentacji obiektu,
⇒  instalacja i konfiguracja oprogramowania DS.
   

Zobacz galeri?

Zapraszamy do wsp?pracy!